วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

ข้อมูล New Zealand โดยสรุป


ข้อมูลโดยสรุป

ประมุข นิวซีแลนด์ : Queen Elizabeth II (1952)
ผู้สำเร็จราชการแทน : Anand Satyanand (2006)
นายกรัฐมนตรี: John Phillip Key
พื้นที่ภาคพื้นดิน: 103734 ตารางไมล์ (268671 ตารางกิโลเมตร)
พื้นที่รวม: 103737 ตารางไมล์ (268680 ตารางกิโลเมตร)

ประชากร (สำรวจปี 2008): 4154311 คน (อัตราการเจริญเติบโต: 0.9%)
อัตราการเกิด: 13.4/1000
อัตราการตายของ: 5.5/1000
อายุเฉลี่ยของประชากร: 79.1 ปี
ความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตร : 15

เมืองหลวง: เวลลิงตัน
เมืองที่ใหญ่ที่สุด: โอคแลนด์
สกุลเงิน: ดอลลาร์นิวซีแลนด์

ภาษาราชการ: อังกฤษ, เมารี
เชื้อชาติ: ยุโรป 69.8%, เมารี 7.9%, ชาวหมู่เกาะแปซิฟิค 4.4%, เอเชีย 5.7%, อื่นๆ 0.5%, ผสม 7.8%, ไม่ระบุ 3.8%
ศาสนา: Anglican 15%, Roman Catholic 12%, Presbyterian 11%, Methodist 3%, Pentecostal 2%, Baptist 1%, other Christian 9%, none 26%

วันหยุดแห่งชาติ: Waitangi Day วันที่ 6 กุมภาพันธ์
อัตราการรู้หนังสือ: 99%
เศรษฐกิจ: GDP / PPP (2007 est.): $ 111.7 พันล้าน ($ 26,400ต่อคน)
อัตราการเจริญเติบโต: 3%.
เงินเฟ้อ: 2.4%
ว่างงาน: 3.6%

ที่ดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก: 6%
สินค้าเกษตร: ข้าวสาลี, บาร์เลย์, มันฝรั่ง, ผลไม้, ผัก; ขนสัตว์, เนื้อวัว, แกะและเนื้อแกะ, ปลา, ผลิตภัณฑ์ไดอารี่
แรงงานภาคบังคับ: 2.23 ล้านคน แบ่งเป็นภาคบริการ 74%, อุตสาหกรรม 19%, การเกษตร 7%
อุตสาหกรรม: กระบวนการอาหาร, ผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ, สิ่งทอ, เครื่องจักร, อุปกรณ์การขนส่ง, การธนาคารและการประกันภัย, การท่องเที่ยว, เหมือง


ทรัพยากรธรรมชาติ: ก๊าซธรรมชาติ, แร่เหล็ก, ทราย, ถ่านหิน, ไม้, Hydropower, ทอง, หินปูน
การส่งออก: $ 28.12 พันล้าน : (ผลิตภัณฑ์นม, เนื้อไม้และผลิตภัณฑ์ไม้, ปลา, เครื่องจักร)
การนำเข้า: $ 29.83 พันล้าน : (เครื่องจักรและอุปกรณ์, ยานพาหนะและเครื่องบิน, ปิโตรเลียม, อิเล็กทรอนิกส์, สิ่งทอ, พลาสติก)
ประเทศคู่ค้า: ออสเตรเลีย, อเมริกา, ญี่ปุ่น, จีน, อังกฤษ, สิงคโปร์, เยอรมัน

การคมนาคม:
Railways: ระยะทางรวม: 4,128 กม.
ทางหลวง: ระยะทางรวม: 92,931 กม. เป็นทางลาดยาง: 59,783 กม. (รวม 171 กม. ของทางด่วน) และไม่ได้ลาดยาง: 33148 กม.

ท่าเรือ: Auckland, Christchurch, Dunedin, Tauranga, Wellington
ท่าอากาศยาน: 121 แห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม